Oddziały

Toruń
Szosa Chełmińska 134/12
87-100 ToruńInowrocław
Studzienna 12/14
88 – 100 Inowrocław


Oferta dla przedsiębiorców

Oferta dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcom oferujemy pomoc w zakresie:

a) prawa handlowego

 • rejestracja, zmiana, wykreślenie spółek handlowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • opracowywanie umów, statutów, uchwał, protokołów oraz innej dokumentacji  związanej z obrotem gospodarczym krajowym i zagranicznym
 • reprezentacja przedsiębiorców przed Sądem

b) prawo cywilne

 • sporządzanie umów i opinii prawnych
 • reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami
 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością kontraktową stron umowy

c) prawo pracy

 • sporządzenie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy

d) prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

e) prawo upadłościowe i naprawcze

 • przygotowywanie dokumentów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja wierzyciela w toku postępowania upadłościowego

f) windykacja należności

 • dochodzenie należności od dłużników,
 • prowadzenie postępowania na etapie przedsądowym
 • prowadzenie negocjacji pomiędzy stronami
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o zapłatę

g) prawo przewozowe:

 • sporządzanie  umów transportowych
 • dochodzenie roszczeń na tle prawa przewozowego

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Forma rozliczeń z klientem:

 • wynagrodzenie ryczałtowe przy obsłudze stałej - cena indywidualnie określona po uzyskaniu szczegółowych informacji od Klienta
 • wynagrodzenie godzinowe przy doraźnej pomocy.